Onze klanten

Onze klanten

Wie doet een beroep op onze diensten?

BEDRIJFSGRAFOLOGIE

 • Multinationals
 • Ziekenhuizen
 • Kmo’s
 • Vrije beroepenverenigingen
 • Selectiebureaus
 • headhunters

PARTICULIEREN

 • persoonlijkheidsanalyse
 • carrièreplanning
 • pubers / jongeren (studiekeuze)
 • koppels (compatibiliteit ook voor professionele samenwerking)
 • Genealogie (voorouders leren kennen door hun handschrift)

HANDSCHRIFTEXPERTISE

Vergelijkend onderzoek van handgeschreven en gedrukte documenten (mails, brieven)…

  • Rechtbanken:
   officiële aanstellingen door de Rechters van de verschillende Rechtbanken
  • Bedrijven:
   valsheid in geschrifte en handtekeningen
   (contracten, chèques, anonieme brieven, anonieme teksten op muren e.d.)
  • Privé-aanvragen:
   valsheid in geschrifte en handtekeningen
   (testamenten, onderzoek van oude documenten, anonieme brieven, chèques e.d.). Deze aanvragen komen van particulleren, advocaten, architecten, artsen, notarissen e.d.

Alle expertise rapporten kunnen in het Frans en in het Nederlands opgesteld worden.